Veiligheid van uw opslagruimte

Veiligheid van uw opslagruimte

De gehele ruimte wordt door geavanceerde camerabewaking en een beveiligingssysteem in de gaten gehouden. Uiteraard heeft u wel absolute privacy in uw eigen opslagruimte.

Brand veiligheid

De vestigingen van Bo-rent Self Storage zijn voorzien van een brandmeldinstallatie volgens de eisen die de brandweer stelt. Daarnaast zijn er diverse brandharspels en blussers te vinden (ook op de verdiepingen). Het gehele gebouw is voorzien van een brand- en inbraakalarmsysteem dat gekoppeld is aan het algemene beveiligingssysteem met een doormelding naar een alarmcentrale. Wanneer het alarm afgaat, wordt er altijd direct op gereageerd.

Persoonlijke toegang

Alleen u heeft toegang tot uw spullen. Een uniek slot met uw eigen sleutels met daarbij een persoonlijke toegangspas waarborgen de veilige opslag van uw spullen en uw privacy.

Gevaarlijke stoffen

Een opslagverbod geldt voor stoffen die zijn voorzien van de volgende symbolen:Overtreding van dit opslagverbod leidt tot aansprakelijkheid jegens Bo-rent Self Storage voor alle schade die zij daardoor lijdt. Overtreding van het opslagverbod kan bovendien leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Verboden in opslag units

Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 2000, 278)
Voor onder andere de volgende in bovenstaand Besluit genoemde stoffen geldt bij Bo-rent Self Storage een opslagverbod:

 • Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;
 • Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken;
 • Asbest en blauwleer;
 • (Kunst)mest;
 • Gasflessen en accu’s;
 • Vuurwerk;
 • Auto- en motorwrakken;
 • Brandbare vloeistoffen;
 • Gevaarlijke stoffen of preparaten die op grond van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 1991, 534) zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals:
 • - ontplofbare of oxyderende
 • stoffen (salpeterzuur);
 • ontvlambare stoffen (benzine, aceton, thinner, terpentine);
 • vergiftige stoffen (blauwzuur);
 • bijtende of irriterende stoffen (zoutzuur, natronloog, ammonia, soda).