Huishoudelijk reglement


Download hier een PDF met de uitgebreide voorwaarden.

U bent van harte welkom in onze Self Storage vestiging. Om een prettig klimaat te waarborgen maken we afspraken met alle huurders, zodat alle partijen weten wat wel en wat niet mag. Deze regels zijn er niet voor niets, ze zorgen er ook voor dat iedereen weet wat men van elkaar mag verwachten.

Toegangstijden:
Uw gehuurde unit is vrij toegankelijk tijdens de toegangstijden. 
De toegangstijden zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 22:00 uur, 
zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur, 
zondag van 10:00 tot 16:00 uur.

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om buiten de bovenstaande toegangstijden in het gebouw aanwezig te zijn. De kosten die voortvloeien uit het veroorzaken van een alarm door onjuiste toepassing van de toegangsstijden en/of huisregels worden bij de huurder in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 350,-.
 
Openingstijden:
Bo-rent Self Storage is een onderdeel van Bo-rent bv. 
Het beheer van een Bo-rent Self Storage is in handen van de dichtstbijzijnde 
Bo-rent vestiging. De openingstijden zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur, 
zaterdag van 8:00 tot 12:30 uur.

Let op: buiten de toegangsuren werkt uw elektronische toegangspas niet!
De toegangspas is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden worden gebruikt.

Uw eigen unit:
U bent verantwoordelijk voor de netheid van uw eigen unit. De filiaalleider controleert de unit bij opzegging. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is niet toegestaan om afval, verpakkingsmateriaal e.d. binnen het gebouw achter te laten. Indien dit wel het geval is zullen wij minimaal € 30,- in rekening moeten brengen voor het schoonmaken.

Verzekeren van uw goederen
Uw opgeslagen goederen zijn niet standaard verzekerd. Wij raden u aan uw goederen aan te melden bij uw eigen verzekering. 

Met de auto:
Het is niet toegestaan om achter een voertuig dat vóór u rijdt mee naar binnen te rijden zonder uw toegangspas langs de reader te hebben gehaald.

In het gebouw en op het terrein geldt om veiligheidsredenen een snelheidsbeperking van maximaal 5 km/uur.

Toegangspas en unitkey / camerabeveiliging:
Het gebruik van de toegangspas wordt door Self Storage permanent opgeslagen in
een computersysteem. Daarnaast worden video-opnamen gemaakt in en rond 
de vestiging. Self Storage gebruikt deze informatie uitsluitend bij calamiteiten, overtreding van de voorschriften van de verhuurovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement. Als u uw toegangspas vergeten/verloren heeft, meldt u zich dan persoonlijk bij de filiaalleider van de dichtstbijzijnde Bo-rent vestiging. 

U bent als huurder verantwoordelijk voor het correct afsluiten van uw unit met een cilinderslot van het type zoals dat in de Bo-rent filialen te koop is. Een tweede slot aanbrengen is niet toegestaan. Mocht u de sleutels van het cilinderslot verliezen, dan kunt u bij Bo-rent  een nieuw cilinderslot kopen en zal de filiaalleider zorg dragen voor het verwijderen van het cilinderslot van uw unit (na controle van uw persoonlijke gegevens), hiervoor brengt Bo-rent Self Storage u een bedrag in rekening van € 75,-.

Opzeggen van de huur / einde verhuurcontract:
Het opzeggen van de unit dient schriftelijk minimaal 2 weken van tevoren te worden gedaan. De schriftelijke opzegging dient gestuurd te worden naar het Bo-rent/Self Storage filiaal zoals vermeld bovenaan uw verhuurcontract. Na het volledig leegmaken van uw unit meldt u zich bij de filiaalleider van het dichtstbijzijnde Bo-rent filiaal. Nadat u zelf het cilinderslot heeft weggehaald, zullen wij de unit inspecteren en de overeenkomst beëindigen.

Als derden, waaronder controlerende opsporende en/of toezichthoudende (overheids-)instanties, zich met of zonder bewering van recht feitelijk toegang verschaffen tot het gehuurde, aanvaardt Self Storage geen aansprakelijkheid en is de huurder aansprakelijk voor de eventuele toegebrachte schade.

Overige huisregels:
In het gebouw en op de terreinen van Self Storage geldt een strikt rookverbod.
Bij overtreding heeft Self Storage het recht om de huurovereenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Bij overtreding brengt Bo-rent Self Storage u een bedrag in rekening van € 350,-. 

Het is niet toegestaan om huisdieren op het terrein en in het gebouw te laten rondlopen.

U, de huurder, verklaart volledig op de hoogte te zijn gesteld van de noodprocedures door middel van het tekenen van de huurovereenkomst. 

De steekwagens en  karren die u voor het vervoer van uw goederen naar uw unit ter beschikking staan mogen het terrein van de Self Storage niet verlaten noch in uw unit worden geplaatst. Indien hier misbruik van wordt gemaakt, worden hier de kosten van € 175,- per stuk in rekening gebracht.

U vindt de uitgebreide algemene voorwaarden op de achterzijde van het verhuurcontract, op www.borent.nl of vraag ernaar bij een van onze filialen.